Szkolenia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i już dziś zapisz się na wybrane przez Ciebie szkolenie!  

Moduły Szkoleniowe


ppw

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 3 podstawowe moduły szkoleń:

 • Moduł 1: Zarządzanie finansami w Praktyce Weterynaryjnej (PW) 

 • Moduł 2: Kierowanie ludźmi i podstawy przywództwa w PW

 • Moduł 3: Budowanie właściwych relacji z klientami PW

   

Nasze szkolenia skierowane są głównie do:

 • Właścicieli zakładów leczniczych weterynaryjnyach

 • Kadry Zarządzającej

 • Kadry Lekarskiej

 • Średniego Personelu

845

1. Zarządzanie finansami w praktyce weterynaryjnej

Moduł 1 : Zarządzanie finansami w praktyce weterynaryjnej.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • Ekonomia w zarządzaniu zakładem leczniczym weterynaryjnym
 • Rachunek zysków i strat z perspektywy właściciela praktyki weterynaryjnej
 • Kluczowe wskazniki finansowe w prowadzeniu praktyki weterynaryjnej
 • Zarządzanie i optymalizacja oferty
 • Budowanie efektywnej strategii cenowej
 • Proces inwestycyjny
 • Badanie zasadności inwestycji
 • Promocja w ujęciu finansowym
 • Metody budżetowania podejmowanych działań

Czego się nauczysz?

 • Wyliczania i stosowania kluczowych wskazników finansowych
 • Optymalizacji oferty pod kątem porzyjętej strategii
 • Wyliczania opłacalności inwestycji oraz określania związanych z nią planów sprzedażowych
 • Budowania, opartej na analizie liczbowej argumentacji służącej do prezentacji najbardziej zyskownych rozwiązań
 • Analizy potencjału sprzedaży na podstawie dostepnych danych
 • Testowania zmian i analizy wyników testu
 • Zarządzania mechanizmem promocyjnym
 • Budowania zyskownej strategii cenowej pod kątem "elastyczności" i wrażliwości oferowanych produktów i usług.

OB825E0

2. Kierowanie ludzmi i podstawy przywództwa w praktyce weterynaryjnej

Moduł 2: Kierowanie ludzmi i podstawy przywództwa w praktyce weterynaryjnej

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • Metody konsultowania celów biznesowych
 • Efektywne wyznaczanie zadań podwładnym w oparciu o założenia biznesowe
 • Motywowanie poza finansowe- metody motywacji
 • Egzekwowaznie ustaleń
 • Przekazywanie informacji zwrotnej
 • Delegowanie obowiązków
 • Rozumienie typologi ludzkich
 • Dostosowanie modelu zarządzania do poziomu rozwoju/kompetencji pracowników

Czego się nauczysz?

 • Skutecznego planowania działań jakie należy podjąć na drodze do realizacji celów
 • Wyznaczania zadań oraz doboru odpowiednich narzędzi umożliwiających ich realizację
 • Porządkowania i przydzielania pracy, uprawnień decyzyjnych i zasobów poszczególnym pracownikom w taki sposób aby mogli realizować postawione cele
 • Motywowania pozafinansowego pracowników opartego na ich indywidualnych potrzebach
 • Wspierania podwładnych w szukaniu rozwiązań zmniejszających obciążenia związane z wykonywaniem zadań
 • Umiejętności wyrażania pochwały opartej na faktach oraz konstruktywnej krytyki zmierzającej do generowania najlepszych rozwiązań
 • Wykorzystania delegowania w procesie motywowania podwładnych
 • Identyfikacji i wdrażania najbardziej efektywnego stylu zarządzania w stosunku do konkretnych osób (w zależności od poziomu ich rozwoju)

645

3. Budowanie właściwych relacji z klientami praktyki weterynaryjnej

Moduł 3: Budowanie właściwych relacji z klientami praktyki weterynaryjnej

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • Rola komunikacji w przekazywaniu informacji
 • Współdziałanie z klientem
 • Rozwijanie własnej świadomości
 • Narzędzia budowania zyskowynych relacji
 • Typologia osobowościowa
 • Proces perswazji dostosowany do różśnych typów osobowości
 • Płaszczyzny odbioru wypowiedzi
 • Umiejętność "dostosowania się" do klienta i jego potrzeb
 • Kreowanie przedsiębiorczości w komunikacj

Czego się nauczysz?

 • Dobierania najbardziej skutecznej formy przekazu informacji, w zależności od stylu przyswajania wiedzy przez odbiorcę
 • Praktycznego stosowania narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Eliminowania "zakłóceń" komunikacyjnych poprzez przestrzeganie struktury komunikacji
 • Pobudzania personelu do analizy, pojawiających się problemów i generowania własnych rozwiązań
 • Sposobów komunikacji z różnymi stylami osobowości (świadomość własnego stylu i związanych z tym ograniczeń komunikacyjnych)
 • Budowania skutecznej argumentacji w kontaktach z różnymi typami klientów
 • Metody pokonywania zastrzeżeń w relacjach z tzw. "trudnymi klientami"

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz i już dziś zapisz się na wybrane przez Ciebie szkolenie.
Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów dotyczących wybranego szkolenia.